Този курс за електронно обучение е предназначен за

ИТ експерти

които могат да направят компаниите по-енергийно ефективни със зелени ИКТ, като научат различни възможности да пестят енергия и ресурси

мениджъри и собственици на МСП

които могат да внедрят политика за по-отговорно използване на зелени ИКТ в компаниите, могат да бъдат по-иновативни и да повишат конкурентноспособността на формите си

всеки

който иска да използва информационните технологии, за да намали потреблението на енергия и да допринесе за една по-зелена планета!

Този онлайн уеб-базиран курс е направен като комплект от учебни материали, представени в модулен формат. Той покрива широк кръг въпроси, които е необходимо да знаете, за да можете успешно да оцените и документирате енергийния разход на вашия бизнес и да развивате основна стратегия за енергиен мениджмънт.

Обучението чрез курса ENERGY-WISE е най-бързият начин да се подготвите да започнете вашия нов бизнес. Със своя уеб-базиран формат курсът ви позволява достъп до учебното съдържание от всеки компютър, свързан с Интернет, където и когато ви е удобно.