Is IT Green e-learning kurs är utformad för att hjälpa IT-proffs - IT chefer och IT-experter, liksom chefer och ägare för små och medelstora företag att lära sig att använda ökade möjligheter att praktiskt genomföra informationsteknik för att minska energianvändningen i företagen och för att förbättra energieffektiviteten.

Is IT Green e-learning kurs syftar till att hantera två generella problem:

  • Hur företag kan köpa / använda / avyttra IT-teknik på ett grönare och mer energieffektivt sätt;
  • Hur IT kan optimera företagets allmäna energieffektivitet;

Denna hemsidesbaserade kurs bygger på en samling av material som presenteras i moduler. Den innehåller det som du behöver känna till för att kunna bedöma och dokumentera ditt företags energianvändning och för att kunna utveckla en grundläggande strategi för energihushållning.

ENERGY-WISE är gratis att använda under den EG-finansierande fasen av projektet.